۰
 
شنبه برگزار شد
همایش دانشجویان جدیدالوروددانشگاه فرهنگیان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۳
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش شبکه خبر دانشجویان البرز(اسنا) همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان
۲۶/۱۱/۹۲ساعت۱۱درسالن همایش دانشگاه برگزارگردید.

 بهرامی معاون مالی دانشگاه صحبت های رادرمورد شرایط تعلق خوابگاه به دانشجو یان جدیدالورود متذکرشد.
درادامه کلیپی از صحبت های  فانی وزیرآموزش وپرورش درموردشرایط دانشگاه و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ونحوه ی فعالیت آنان دردانشگاه برای رسیدن به یک معلم نمونه درآینده  پخش شد.

پایان بخش برنامه هم نکاتی ازسمت معاون آموزشی ومعاون فرهنگی وکارشناس آموزشی دانشگاه درموردتکمیل مدارک خود ونوع حجاب دردانشگاه بود.
کد مطلب: 4766