۰
 
برگزاری حلقه های صالحین با حضور ریاست دانشگاه دربین دانشجویان بسیجی حاضر درحلقه
بسیج دانشجویی تبلوری از علم اندوزی با هدف خدمت به جامعه است
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۶
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش خبر دانشجویان البرز(ا سنا) جلسه حلقه های صالحین دردانشگاه به منظور آشنا کردن بیشتر دانشجویان با مهدویت وتفسیر موضوعی قرآن کریم وتاُثیراین مباحث برای تربیت معلمان نمونه در جامعه با حضور زمزم ریاست دانشگاه و همچنین جمعی از دانشجویان برگزار گردید.

مقرر است این کلاس آموزشی هر۱۵روز یکبار روز یکشنبه ها ساعت (۹:۱۵-۸صبح) درنمازخانه ی دانشگاه تشکیل شود.
 
کد مطلب: 4346