۰
 
وبلاگ طنز نوشت های یک بسیجی دانشجو:
موضوع انشاء: در اینده میخواهید چکاره شوید؟
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۴۵
Share/Save/Bookmark
 
گروه وبلاگستان از وبلاگ طنازالرایا:
به نام خدای "درآورنده پدر همه آدمای دنیا غیر از وهابی های عربستان!"

مفتی گری یکی از شغل های خیلی پر درآمد و مفید برای جامعه است.

جامعه خیلی به مفتی نیاز دارد تا بتواند نیاز های شاهزاده های چاق عربی

را با فتواهای خیلی باحال براورده نماید!


پدر من یک مفتی است. من به پدرم خیلی افتخار می کنم. من نیز

در آینده می خواهم مثل پدرم یک مفتی وهابی شوم. زیرا مفتیگری

خیلی حال می دهد! زیرا که پدرم خیلی حال می کند! البته پدرم به

من می گوید مفتی شدن هم همینجوری مفتی مفتی نیست! باید

کلی زحمت کشید تا مفتی شد!وگرنه اگر که قرار بود که هر کسی

مفتی مفتی، مفتی شود که این مفتیگری مفت نمی ارزید!مفتیگری بسیار باحال است! من در آینده می خواهم مفتی شوم تا

از خودم فتواهای باحال دربیاورم! مثل پدرم و پدر بزرگم. من خیلی

دوست دارم تا با دختر همسایمان دوست دختر شوم! تا او را نکاح کنم!

ولی نکاح جار(۱) نداریم! من دوست دارم وختی بزرگ شدم و مفتی بزرگی

شدم، نکاح جار راه بیاندازم تا همه دخترها و پسرهای همسایه بتوانند

با هم نکاح کنند! و مثلا برای همدیگر هدیه ولم تایم! بخرند! من در

ماهواره مان دیدم که دخترها و پسرها با هم از این کارها می کنند!

البته ماهواره کانال های بد و ناجور هم دارد! مثل شبکه های ایران!

شبکه العالم! پرس تیوی! و همه شبکه های شیعه که پدرم آنها را

قفل زده تا من و خواهرم که در سن بلوغ که دوران حساسی است،

هستیم آن را نبینیم و به گناه نیوفتیم تا بتوانیم در آینده برای جامعه

افراد مفیدی باشیم!خواهرم نیز می خواهد وختی بزرگ شد در راه خدا

جهاد کند. او خیلی جهاد نکاح رادر سوریه دوست دارد! زیرا در سوریه

وهابی های زیادی از کشور خارج! خیلی زیادآمده اند! از ترکیه گرفته تا

پاکستان و همین کشور عزیز اسلامی، عربستان خودمانو عراق و چچن

و افغانستان و اردن و مصر و عمان و حتی فرانسه! او می خواهدهمه

را امتحان کند! پدرم هم می خواهد برای نیل به اهداف پادشاه ملک

عبدالله چندتا از زن هایش را برای جهاد نکاح!به سوریه بفرستد! دیشب

در خانه ما بین زن های پدرم خیلی دعوا بود.ولی مادر عزیز تر از جانم که

روشن کردن کولر و خرید خیار وبادمجان و خوابیدن کنار دیوار بر او حرام است!

خیلی برنده شد!کالباس گوشت خوک خیلی خوشمزه است. آشپز ما که

کلفت ما نیز هست، یک زن اوکراینی است که پدرم برای رعایت مسائل

شرعی چند مرتبه از شیر او خورده تا باهم حلال شوند تا زن اوکراینی با

دیدن پدر من به گناه نیوفتند! او برای من ساندویچگوشت خوک درست

می کند که خیلی هم خوشمزه است! ولی نمیدانم چرا خداگوشت به این

خوشمزگی را حرام کرده است! هفته پیش که پدرم مست کرده بودگفت:

این انتقاد به خدا وارد است! زیرا گوشت خوک بسیار خوشمزه است!

او میخواست وقت فتوای حلال شدن کالباس گوشت خوک را بدهد که

عمویم نگذاشت. عمویم گفت الان این کار هنوز خیلی زود است!
کد مطلب: 3492